| |     ћирилица | english  
Naslovna
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta

Imajući u vidu da su od 01.01.2020. godine stupile na snagu izmene norveškog zakona o državljanstvu koje omogućava da norveški državljani, pored svog, steknu i državljanstvo druge države, obaveštavamo sve zainteresovane da zahtev za prijem u državljanstvo mogu podneti u Ambasadi Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj u Oslu.

Za svako lice, koje podnosi zahtev za prijem u državljanstvo R. Srbije a koje je norveško državljanstvo steklo nakon otpusta iz državljanstva R. Srbije, za ponovni prijem u državljanstvo će vam biti neophodna sledeća dokumenta:

  1. Rešenje o otpustu iz državljanstva R. Srbije
  2. Dokaz o stranom državljanstvu (original potvrda norveškog organa overena Apostille pečatom i prevedena od strane sudskog tumača)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Izvod iz matične knjige venčanih
  5. Dokaz o srpskom poreklu (uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva R. Srbije ili neki od dokumenata u kojima se lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda)
  6. Formular zahteva i Izjava da podnosilac zahteva Republiku Srbiju smatra svojom državom, kao i izjava deteta starijeg od 14 godina da je saglasno da roditelji podnesu zahtev u njegovo ime, može se preuzeti ovde.
  7. Dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi, prema cenovniku.

Prilikom porodičnog podnošenja zahteva, sva lica starija od 14 godina moraju biti prisutna. U slučaju da se zahtev podnosi preko punomoćnika (važi samo za punoletna lica), potrebno je doneti original i fotokopiju punomoćja, overenog u opštini, sudu ili kod notara i dve fotokopije lične karte punomoćnika.

NAPOMENA:

Prilikom popunjavanja formulara zahteva za prijem u državljanstvo, upisuju se i sadržaji koji se odnose na lične podatke oba roditelja (prezime i ime, devojačko prezime majke, JMBG, datum, mesto i država rođenja, državljanstvo); zaposlenje i prethodno zaposlenje podnosioca zahteva i njegovog bračnog druga (radno mesto, sedište i naziv preduzeća, imovinu koju poseduju; da li su bili osuđivani i da li se protiv podnosioca zahteva vodi krivični postupak (kada, gde i za koje krivično delo); podaci o dužini radnog staža i drugo); služenju vojnog roka (navode se mesto i vreme služenja vojnog roka) i slično. Traženi podaci se upisuju u formular zahteva za državljansto i nije potrebno dostavljati dokaze za iste.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Pravna pomoć u Norveškoj
Javni beležnik u Norveškoj
Prevodioci za srpski jezik u Norveškoj
Izdavanje parametara za aplikaciju za elektronsku identifikaciju ConsentID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R. Srbije
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije
VAŽNO- REŽIM RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS OSLO
Prijava činjenice smrti
Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju (MUP)
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
Zaključenje braka u Ambasadi
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta
Izdavanje Sprovodnice za transport pokojnika (Norveška)
Obaveštenje
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina - Carinska potvrda
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Formulari
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga