| |     ћирилица | english  
Naslovna
Obaveštenje

Primena Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl glasnk RS" br. 18/2016 -dalje: ZOUP) počeće od 1. juna 2017. godine, osim odredaba članova 9., 103. i 207, sa čijom primenom se počelo od 8. juna 2016. godine. Navedene odredbe Zakona predviđaju da je organ, koji vrši uvid u podatke  o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, dužan da ih po službenoj dužnosti pribavlja i obrađuje. Od stranke će se, ubuduće, zahtevati dostavljanje podataka neophodnih radi njene identifikacije i dostava dokumenata, koja potvrđju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija  R. Srbiji

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije - OBAVEŠTENJE

Izvod iz Zakona o opštem upravnom postupku


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Pravna pomoć u Norveškoj
Javni beležnik u Norveškoj
Prevodioci za srpski jezik u Norveškoj
Izdavanje parametara za aplikaciju za elektronsku identifikaciju ConsentID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R. Srbije
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije
VAŽNO- REŽIM RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS OSLO
Prijava činjenice smrti
Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju (MUP)
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
Zaključenje braka u Ambasadi
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta
Izdavanje Sprovodnice za transport pokojnika (Norveška)
Obaveštenje
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina - Carinska potvrda
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Formulari
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga