| |     ћирилица | english  
Naslovna
Carina - Carinska potvrda

CARINSKA POTVRDA

Domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila. Oslobođenje se odnosi na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne vrednosti od 20.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nezavisno od troškova prevoza. Pod neprekidnim radom u inostranstvu podrazumeva se i vreme provedeno na godišnjem odmoru. Domaći državljani koji su na radu u inostranstvu proveli duže od deset godina oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila, pri čemu ukupna vrednost nije limitirana.

Potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo naše zemlje u inostranstvu.

Dokumentacija potrebna za izdavanje carinske potvrde:

 • važeći pasoš;
 • potvrda poslodavca da je lice provelo minimum dve godine u radnom odnosu (potvrda mora da glasi na ime podnosioca zahteva, da ima pečat i svojeručni potpis poslodavca i/ili nadležnog lica),
 • dokument o dužini boravka u inostranstvu pod nazivom Bostedattest pribavlja se od norveškog organa Skatteetaten,
 • potvrda organa strane države koji vodi evidenciju o socijalnom osiguranju;
 • dokaz o trajnom povratku
 • Dokaz o uplati konzularne takse, prema cenovniku, na račun ambasade.

Unos kućnih ljubimaca


Za unos pasa, mačaka i krznašica potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

 • da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;
 • da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:
 • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;
 • da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
 • da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.

U našu zemlju, pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu, slobodno se može uneti do 200 cigareta, jedan parfem ili litar alkoholnog pića. Posebne dozvole potrebne su za žive životinje, sirovine životinjskog porekla, kućne ljubimce, kao i za biljke i amaterske radio-stanice. Zabrana bez izuzetka odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate.

Limit za iznos deviza iz zemlje iznosi 10.000 evra. Unos novca u zemlju je i dalje neograničen, ali su svi putnici u obavezi da prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prijave prenos svake sume iznad 10.000 evra i na ulazu i na izlazu iz zemlje.


Unos lekova za ličnu upotrebu
Lice koje ulazi, odnosno izlazi iz Republike Srbije, može da nosi sa sobom samo one količine lekova koje su mu potrebne za ličnu upotrebu ili za upotrebu kod životinje koja putuje s njim, u količini koja ne može biti veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine, a zavisno od prirode i dužine bolesti, koju ima on ili životinja koja putuje sa njim.

Prilikom ulaska, odnosno izlaska iz Republike Srbije, lice je dužno da carinskom organu pokaže na uvid odobrenje nadležnog ministarstva za unošenje, odnosno iznošenje lekova za lične potrebe. Odobrenje nadležno ministarstvo daje na osnovu mišljenja izabranog lekara. Navedeno se ne primenjuje ako lice iznosi, odnosno unosi lek u Republiku Srbiju za ličnu upotrebu u količini koja ne može biti veća od količine koja mu je potrebna za 15 dana. Posebni uslovi važe za prenošenje lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance.

Detaljne informacije mogu se naći na sajtu Uprave carina:

Uvoz motornih vozila:

Carinske povlastice za uvoz vozila za osobe sa invaliditetom:

Unošenje i iznošenje različitih roba:

Prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja:


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Pravna pomoć u Norveškoj
Javni beležnik u Norveškoj
Prevodioci za srpski jezik u Norveškoj
Izdavanje parametara za aplikaciju za elektronsku identifikaciju ConsentID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R. Srbije
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije
VAŽNO- REŽIM RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS OSLO
Prijava činjenice smrti
Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju (MUP)
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
Zaključenje braka u Ambasadi
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta
Izdavanje Sprovodnice za transport pokojnika (Norveška)
Obaveštenje
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina - Carinska potvrda
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Formulari
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga