| |     ћирилица | english  
Naslovna
Statusna pitanja

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Sklapanje braka u konzulatu

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

 

Ambasada Republike Srbije u Oslu ovlašćena je za sklapanje braka.
Konzularni brak se može sklopiti kada su oba buduća supružnika državljani R.Srbije. U pogledu uslova za zaključenje braka primenjuju se odredbe Porodičnog zakona Republike Srbije.
Lica različitog pola, koja zakonito borave u inostranstvu, i imaju nameru da zaključe brak u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije, potrebno je da se jave Konzularnom odeljenju Ambasade i prilože javne isprave propisane Porodičnim zakonom Republike Srbije: putnu ispravu na uvid, izvode iz matičnih knjiga rođenih, uverenja o državljanstvu, ne starija od šest meseci i, po zahtevu konzularnog funkcionera, uverenje o slobodnom bračnom stanju, dokaz o prestanku ranijeg braka, i slično. Dokumenta se predaju u originalu.
Brak se zaključuje, odnosno čin zaključenja braka obavlja se, na svečan način, u prostorijama Ambasade Ova vrsta braka se ne može sklopiti van prostorija Ambasade odnosno DKP-a.
Činjenica zaključenog braka upisuje se u matičnu knjigu venčanih koja se vodi u Ambasadi, a supružnicima se izdaje izvod iz matične knjige venčanih. Nakon sklopljenog braka. Ambasada obaveštava matičara u Republici Srbiji koji vodi matičnu knjigu rođenih za supružnike, o činjenici zaključenja braka, a radi upisa te činjenice u matične knjige rođenih.
Izvodi iz matične knjige venčanih izdaju se u Ambasadi, a posle isteka kalendarske godine u kojoj je brak zaključen, i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije-Odeljenju za konzularne poslove u Beogradu, Kneza Miloša 26.
 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari