| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Ambasada R. Srbije može da izvrši overu dokumenta, solemnizovanu overu i overu u formi javnobeležničkog zapisa. Neophodno je da se pre dolaska u ambasadu kod advokata ili drugog ovlašćenog lica raspitate koja forma overe vam je neophodna i koja će biti prihvatljiva za radnju u čiju svrhu ovlašćenje dajete. Za kupoprodajne ugovore, kada dajete ovlašćenje trećem licu da u vaše ime može da potpisuje dokumentaciju u Srbiji obično se radi javnobeležnički zapis ali molimo vas da proverite sa vašim pravnim zastupnikom.

U slučaju overe dokumenta, solemnizovane overe ili javnobeležničkog zapisa, neophodno je da pre dolaska u ambasadu elektronskim putem dostavite:

  • Tekst ovlašćenja (u Word formatu) na ćiriličnom pismu
  • Kopiju prve stranice pasoša sa slikom i/ili lične karte (navesti ime oca)
  • Dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi, na račun ambasade, prema cenovniku.
  • Adresu u Norveškoj kao i kontakt telefon

Nakon prijema dokumentacije, e-mejlom će te dobiti potvrdu ako je sve u redu sa vašom dokumentacijom nakon čega možete pristupiti onlajn zakazivanju ove konhzularne usluge. Za overu potpisa OBAVEZNO je lično prisustvo vlastodavca.

Konzularna taksa za javnobeležnički zapis iznosi 625 NOK a solemnizovana overa kao i overa dokumenta (ovlašćenje, punomoć) je 395 NOK. Prilikom uplate, posebno ako neko drugi uplaćuje u vaše ime, molimo da navedete za koga uplaćujete i koju vrstu overe (npr. Petar Petrović, solemnizovana overa).  

 

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

Norveška i Island su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine.
U skladu sa Haškom konvencijom, javna isprava overena pečatom  ”Apostille” je podobna za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije. 
Overa pečatom “Apostille”  vrši se isključivo od strane nadležnih organa koji se nalaze u zemlji u kojoj je izdata javna isprava, što znači da se ne može izvršiti u Ambasadi.
Overu pečatom ”Apostille” dokumenata izdatih u Srbiji vrši osnovni sud nadležan za teritoriju sedišta organa  koji je takvu ispravu izdao, odnosno, overio potpis na privatnoj ispravi (izjavi, punomoćju i dr).

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Pravna pomoć u Norveškoj
Javni beležnik u Norveškoj
Prevodioci za srpski jezik u Norveškoj
Izdavanje parametara za aplikaciju za elektronsku identifikaciju ConsentID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R. Srbije
Podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije
VAŽNO- REŽIM RADA KONZULARNOG ODELJENJA AMBASADE RS OSLO
Prijava činjenice smrti
Pribavljanje potvrde o nekažnjavanju (MUP)
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
Zaključenje braka u Ambasadi
Podnošenje zahteva za ponovni prijem u državljanstvo R. Srbije, nakon otpusta
Izdavanje Sprovodnice za transport pokojnika (Norveška)
Obaveštenje
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina - Carinska potvrda
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Formulari
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga