| |     latinica | english  
Насловна
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

Држављани Републике Србије рођени на територији бивших република СФРЈ морају без одлагања да приликом првог одласка у Р.Србију покрену одговарајуће управне поступке за упис у матичне књиге Републике Србије у регулишу обавезу уписа у МКР у Србији.

Надлежне полицијске управе МУП Р. Србије које буду решавале по захтевима за издавање ПИ поднетих у Дипломатско-Конзуларним представништвима Р. Србије ће захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Р.Србије, тако да странке неће бити у могућности да прибаве нове путне исправе уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичних књига рођених које су издали органи из бивших република СФРЈ.Конзуларне услуге
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Формулари
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Статусна питања
Путовања грађана Србије у иностранство