| |     ћирилица | english  
Naslovna
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Primena Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl glasnk RS" br. 18/2016 -dalje: ZOUP) počeće od 1. juna 2017. godine, osim odredaba članova 9., 103. i 207, sa čijom primenom se počelo od 8. juna 2016. godine. Navedene odredbe Zakona predviđaju da je organ, koji vrši uvid u podatke  o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, dužan da ih po službenoj dužnosti pribavlja i obrađuje. Od stranke će se, ubuduće, zahtevati dostavljanje podataka neophodnih radi njene identifikacije i dostava dokumenata, koja potvrđju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija  R. Srbiji

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije - OBAVEŠTENJE

Izvod iz Zakona o opštem upravnom postupku


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ZAHTEVI ZA NOVE PI - VAŽENJE IZVODA IZ MKR BIŠIH REPUBLIKA SFRJ
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari