| |     ћирилица | english  
Naslovna
Carina

Carinske potvrde:

Diplomatsko-konzularna predstavništva izdaju potvrdu potrebnu radi uvoza predmeta za domaćinstvo bez plaćanja carine.

Na potvrdu imaju pravo naši državljani koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje 2 godine. Oni su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne vrednosti od 5.000 Evra.

Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u R. Srbiju.


Dokumentacija potrebna za izdavanje carinske potvrde: važeći pasoš, potvrda organa strane države koji vodi evidenciju o radnom stažu, dokaz o trajnom povratku.

Unos kućnih ljubimaca

Za unos pasa, mačaka i krznašica potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;
  • da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:
  • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;
  • da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
  • da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.

U našu zemlju, pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu, slobodno se može uneti do 200 cigareta, jedan parfem ili litar alkoholnog pića. Posebne dozvole potrebne su za žive životinje, sirovine životinjskog porekla, kućne ljubimce, kao i za biljke i amaterske radio-stanice. Zabrana bez izuzetka odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate.

Limit za iznos deviza iz zemlje iznosi 10.000 evra. Unos novca u zemlju je i dalje neograničen, ali su svi putnici u obavezi da prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prijave prenos svake sume iznad 10.000 evra i na ulazu i na izlazu iz zemlje.


Unos lekova za ličnu upotrebu
Lice koje ulazi, odnosno izlazi iz Republike Srbije, može da nosi sa sobom samo one količine lekova koje su mu potrebne za ličnu upotrebu ili za upotrebu kod životinje koja putuje s njim, u količini koja ne može biti veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine, a zavisno od prirode i dužine bolesti, koju ima on ili životinja koja putuje sa njim.

Prilikom ulaska, odnosno izlaska iz Republike Srbije, lice je dužno da carinskom organu pokaže na uvid odobrenje nadležnog ministarstva za unošenje, odnosno iznošenje lekova za lične potrebe. Odobrenje nadležno ministarstvo daje na osnovu mišljenja izabranog lekara. Navedeno se ne primenjuje ako lice iznosi, odnosno unosi lek u Republiku Srbiju za ličnu upotrebu u količini koja ne može biti veća od količine koja mu je potrebna za 15 dana. Posebni uslovi važe za prenošenje lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance.

Detaljne informacije mogu se naći na sajtu Uprave carina:

Uvoz motornih vozila:

Carinske povlastice za uvoz vozila za osobe sa invaliditetom:

Unošenje i iznošenje različitih roba:

Prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja:


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ZAHTEVI ZA NOVE PI - VAŽENJE IZVODA IZ MKR BIŠIH REPUBLIKA SFRJ
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Putni list
Prijava rodjenja deteta
Carina
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari