| |     latinica | english  
Насловна
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

Држављани Републике Србије рођени на територији бивших република СФРЈ морају без одлагања да приликом првог одласка у Р.Србију покрену одговарајуће управне поступке за упис у матичне књиге Републике Србије у регулишу обавезу уписа у МКР у Србији.

Надлежне полицијске управе МУП Р. Србије које буду решавале по захтевима за издавање ПИ поднетих у Дипломатско-Конзуларним представништвима Р. Србије ће захтевати допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Р.Србије, тако да странке неће бити у могућности да прибаве нове путне исправе уколико приликом подношења захтева буду прилагали изводе из матичних књига рођених које су издали органи из бивших република СФРЈ.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Формулари
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Статусна питања
Путовања грађана Србије у иностранство