| |     latinica | english  
Насловна
Путни лист

Путни лист је путна исправа коју издају дипломатско-конзуларна представништва у случају губитка пасоша, а служи за повратак у Р. Србију. Са путним листом могуће је путовати једном, у једном правцу.

По повратку у Р. Србију, потребно је да се поднесе захтев за добијање новог пасоша.

Документација потребна за идавање путног листа за пунолетна лица:

  1. документ којим се доказује држављанство Републике Србије – уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од годину дана) или биометријска лична карта Републике Србије;
  2. документ којим се доказује идентитет – лична карта или возачка дозвола Републике Србије
  3. потврда полиције да је пријављен губитак пасоша;
  4. изјава о околностима под којима је пасош изгубљен (добија се у Амбасади);
  5. попуњен образас захтева за издавање путног листа (добија се у Амбасади);
  6. две фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм.

Документација која се прилаже приликом подношења захтева за добијање путног листа за лица која никад нису имала пасош (новорођена деца):

1. извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу Републике Србије и уверење о држаљанству Републике Србије (оригинал, не старији од годину дана), попуњен образац захтева за издавање путног листа и 2 фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм


ИЛИ

2. Извршена пријава рођења детета преко Амбасаде, уз сву неопходну документацију за пријаву рођења детета, изјава да желите путни лист, попуњен образац захтева за издавање путног листа и 2 фотографије у боји 3.5 x 4.5 цм.

Приликом подношења захтева за путни лист за малолетно лице обавезно је присуство оба родитеља са путним исправама или личним картама Р. Србије. Уколико је један од родитеља странац, неопходно је да понесе личну карту или пасош земље чији је држављанин.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари