| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Ослу уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећу исправу Републике Србије (пасош или личну карту).

По пријему захтева, дипломатско-конзуларно представништво га одмах прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:

  1. формулари за пријаву рођења детета (упис у МКР и упис у КД);
  2. оригинал извод из матичне књиге рођених (FØDSELATTEST) који се добија у Folkeregistru оверeн печатом Aaпостила (Аpostille);
  3. ориинл превода извода из матичне књиге рођених за дете код овлашћеног судског тумача за српски језик;
  4. уверење о држављанству Републике Србије барем једног родитеља;
  5. пасош и боравишна дозвола оба родитеља на увид;
  6. извод из матичне књиге венчаних из Србије. Може бити из било које године, може и копија. Неће се прихватити извод из матичне књиге венчаних из Норвешке. Уколико брак склопљен у Норешкој није пријављен у Србији, неопходно је заједно са пријавом рођења детета извршити и пријаву брака.

Напомена:

Пријава рођења детета је предуслов да дете добије држављанство Републике Србије. Приликом пријаве рођења мора бити присутан барем један родитељ који поседује важећи пасош или личну карту Р. Србије. Не морају бити присутна оба родитеља и не мора бити присутно дете. Међутим, морају се ставити на увид пасоши оба родитеља, чак и ако је други родитељ странац.

По обављеном упису потребно је дете пријавити на адресу у Србији (у надлежном ОУП-у). Ово могу да ураде само родитељи, и то лично, приликом првог одласка у Србију.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари