| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Конзуларне таксе за поједине конзуларне радње по основу Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (ЗОРАТ) од 15.10.2012.

 

Конзуларно правна радња/услуга

Износ НОК

Издавање путног листа-пасавана за повратак у Р.Србију 396
Пријем у држављанство Р.Србије 2074
Утврђивање држављанства Р.Србије 536
Упис у евиденцију држављана Р.Србије 829
Отпуст из држављанства Р.Србије 4283
Издавање извода из матичних књига које се воде у амбасади 384
Прибављање извода и уверења из матичних књига од матичних служби у Р.Србији 493
Пријава рођења детета 275
Записник о признавању очинства 130
Пријава брака закљученог пред иностраним органом 325
Закључење брака у ДКП 1159
Издавање спроводнице 60
Овера потписа на пуномоћју-изјави 395
Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП 605
Овера фотокопије 290
Надовера службеног потписа и печата 425
Овера превода који сачини ДКП 481
Овера наследничке изјаве 692
Царинска потврда 1152
Увођење у војну евиденцију 20
Потврда о животу 20
Потврда о отпусту из држављанства на страном језику 308
Остале потврде које издаје ДКП 308
Прибављање потврде о некажњавању 294
В И З Е 586
   

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ЗАХТЕВИ ЗА НОВЕ ПИ - ВАЖЕЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Путни лист
Пријава рођења детета
Царина
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари